-V+

VILKE Collection

contact (at) vilkecollection.fi

PL 1147
FI-00101 Helsinki

Hanketta on tukenut Koneen Säätiö
Supported by Kone Foundation

INTRO

FixC osuuskunnan perustama VILKE-kokoelma keskittyy suomalaiseen media- ja videotaiteeseen, kokeelliseen elokuvaan ja verkkotaiteeseen. Kokoelman tehtävä on tuoda yhteen useita syntyhetkellään ajankohtaisia teoksia, joiden idea, struktuuri tai toiminta liittyy olennaisesti niissä harjoitettuun teknologiaan. Elektroninen taide ja mediataide on luonteeltaan vaikeasti tallennettavaa, eivätkä merkittävät teokset useinkaan saa osakseen taidemaailman laajaa huomiota. Vilke-kokoelma nostaa uudelleen esiin monia museokokoelmien sekä suomalaisen taidehistorian virallisen kaanonin ulkopuolelle jääneitä taideteoksia.

-------------------


VILKE Collection is focused in Finnish media art, video art, experimental film, and web-based art. The objective of the collection is to bring together various works that are topical in their times and where the idea, structure or action is essentially linked to the technology applied in them. Electronic and media art are transitory by nature, and even the most significant works do not often get the wider attention of the art world. The Vilke Collection reinstates many of these works of art that have fallen outside museum collections and the official canon of Finnish art history. VILKE collection is founded by FixC cooperative.

Raketti by Pekka Nevalainen

"Raketti"(1987)an installation by Pekka Nevalainen deposited in VILKE collection is exhibited in FISH Gallery 11.2.2016 18-20.

FISH Gallery